UZMANĪBU!

Lai aplūkotu Jūsu dzīvojamās mājas aptaujas rezultātus, nepieciešams ievadīt klienta klienta kodu, kurš ir norādīts SIA "DDzKSU" rēķinos.

ВНИМАНИЕ!

Для ознакомления с результатами опроса по Вашему дому необходимо ввести код клиента, который указан в счетах SIADDzKSU”..