Apsaimniekojošā organizācija SIA "DDzKSU", pirms apkures sezonas sākuma, paziņo, ka visi veicamie remontdarbi dzīvojamo māju apkures sistēmās tiks pārtraukti no 2011.gada 26.septembra, ieskaitot darbus, kas ir saistīti ar apkures ierīču nomaiņu.

Sākot no 2011.gada 26.septembra un līdz apkures sistēmas palaišanai, tiks veikti darbi, kas ir saistīti ar apkures sistēmas noregulēšanu un ekspluatāciju.

!!! Apkures sezonas sākums !!!

Mūsu pilsēta uz 94% ir aprīkota ar automatizētiem siltummezgliem. Tikai 21 mājām nav automātikas un tās tiek apgādātas ar siltumu no veciem, elevatora tipa siltummezgliem.

!!! Начало отопительного сезона !!!

Наш город на 94% оборудован автоматизированными тепловыми узлами. Только 21 дом не имеtт автоматики и теплоснабжаются от старых тепловых узлов элеваторного типа.

Dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas

Uz doto momentu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem ir vairākas iespējas kā veikt energoefektivitātes veicinošos pasākumus un saņemt līdzfinansējumu.

Способы повышения энергоэффективности жилых домов

На данный момент у собственников многоквартирных жилых домов есть несколько возможностей произвести мероприятия по повышению энергоэффективности и получить софинансирование на выполнение строительных работ. Это – Европейская программа, программа софинансирования Даугавпилсской городской Думы, а также набор работ, которые выберут сами жители дома.

Lielās Talkas organizatori izsludina Pagalmu konkursu

Turpinot aizsāktās tradīcijas, jau trešo gadu pēc kārtas Lielās Talkas organizatori aicina ikvienu Latvijas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju piedalīties Lielās Talkas Pagalmu konkursā un iesūtīt informāciju par savu pagalmu, kam nepieciešami uzlabojumi.

Konkursa kārtībā tiks izvēlēti 5 pagalmi, kuriem Talkas organizatori sadarbībā ar piesaistītajiem sponsoriem, atbildīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nozaru ekspertiem izstrādās labiekārtošanas plānus un kopā ar pašiem pagalma iedzīvotājiem Lielās Talkas dienā uzsāks reālus sakopšanas darbus

 

! No 2011.gada 15.oktobri saskaņā ar MK noteikumu Nr.1014.10.p. Jūs varāt iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamo remontdarbu nākamajiem periodiem mūsu internet portālā www.dzksu.lv/tame2012 !

 

Paziņojums

SIA DDzKSU paziņo mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, ka 2011.gada 1.jūlijā stājas spēkā MK noteikumu Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība", kuri reglamentē mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju

Владельцам домашних животных

1 июля 2011 года в силу вступают правила Кабинета Министров №491 "Порядок регистрации домашних (комнатных) животных, регламентируюшие регистрацию домашних (комнатных) животных

 

Iedzīvotāju ievērībai!

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” atgādina, ka saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Saistošiem Noteikumiem Nr.37 „Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Daugavpils pilsētā”, katram iedzīvotājam, kas uztur suni, ir jāmaksā par suņu turēšanu 6.00 Ls gadā. Nodevu maksā kopā ar maksu par dzīvokļu īri (apsaimniekošanu).
No ikgadējās suņu turēšanas nodevas ir atbrīvoti: vientuļie nestrādājošie pensionāri, 1. un 2.grupas invalīdi; redzes un dzirdes invalīdi; maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 30 cm, īpašnieki; privātmāju īpašnieki. Suņa turēšanas nodeva ir samazināta par 50%: sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem; maznodrošinātām personām; pensionāriem. Līdzekļi, kas iegūti no suņu turēšanas nodevām, tiek izlietoti klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai un izolēšanai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai, suņu pastaigas laukumu ierīkošanai.

Lūdzam griezties dzīvokļu īpašniekus, kuri līdz šim brīdim nav reģistrējuši savu dzīvnieku, mūsu uzņēmuma abonentu daļā pēc adreses Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 105.kab.

 

 


Iznomājam, sniedzam pakalpojumus…

 

Nosaukums

Cena

Kontakti

Foto

Iznomājam nedzīvojamās telpas: 

- Satiksmes ielā 2a (sadzīves ēka) - 160,00 m2

1m2=0.50 - 0.70 Ls/mēn. + PVN 22%

654-76102; 29506312

 

- Satiksmes ielā 2a (darbnīca)  - 168,00 m2

1m2=0.50 - 0.70 Ls/mēn. + PVN 22%

654-76102; 29506312

 

- Satiksmes ielā 2a (sadzīves ēka) - 42,00 m2

1m2=0.50 - 0.70 Ls/mēn. + PVN 22%

654-76102; 29506312

 

- Enerģētiķu šķērsielā 6 (6 stāvs)   - 28,00 m2

*

654-07289; 654-07279

 

- Enerģētiķu šķērsielā 6 (6 stāvs)   - 115,80 m2

*

654-07289; 654-07279

 

- Enerģētiķu šķērsielā 6 - 1E (6 stāvs)   - 36,64 m2

*

654-07289; 654-07279

 

- Enerģētiķu šķērsielā 6 (6 stāvs)   - 51,40 m2

*

654-07289; 654-07279

 

- Rezeknes ielā 13a (1 stāvs)   - 32,00 m2

*

654-07289; 654-07279

 

- Varšavas ielā 43  - 406,00 m2

*

654-07289; 654-07279

 

- Ventspils ielā 71 (1 stāvs) 85,20 m2

*

654-07289; 654-07279

 

- Tartu ielā 15a  - (1 stāvs) 22,80 m2

*

654-07289; 654-07279

 

- Tartu ielā 15a  - (1 stāvs) 22,70 m2

*

654-07289; 654-07279

 

- Tartu ielā 15a  -- (1 stāvs) 250,60 m2

*

654-07289; 654-07279

 

- Bauskas ielā 24  - (pagrabtelpa) 44,70 m2

*

654-07289; 654-07279

 

- Raiņa ielā 31 (2 stāvs)   - 300,00 m2

iespēja izīrēt atsevišķas telpas; ērta piebraukšana, autostāvvieta

*

654-22326; Stadiona ielā 1, 206.kab.

 

- Komandanta ielā 2 - 843,00 m2

*

654-23700; 654-40929

 

- Poligona ielā 58-3 - 59,30 m2

*

654-23700; 654-40929

 
 
* Nomas maksa tiks aprēķināta saskaņā ar MK noteikumiem Nr.515