UZMANĪBU!

Lai aplūkotu Jūsu dzīvojamās mājas tahniskas apsekošanas atzinumu, nepieciešams ievadīt klienta klienta kodu, kurš ir norādīts SIA "DDzKSU" rēķinos.