SIA ”DDzKSU” paziņo.

No 2010.gada 15. oktobra, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamas mājas parvaldīšanu un apsaimniekošanu” 10., Jūs varāt iepazīties ar mājas tāmes kopsavilkumu, ka arī ar nepieciešamo remontdarbu nākamajiem periodiem. Lūdzu 30 darbdienu laikā dzīvokļu īpašnieki dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2011. gadam. Ar MK noteikumiem Nr. 1014 Jūs varat iepazīties internēt portālā http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

Gadījumā, ja ir jautājumi, lūdzu zvaniet pa tālruni:

1. DDzKSU” 1. namu apsaimniekošanas iecirknis
Imantas ielā 35a, Daugavpilī, LV-5403. Tālr.: 65425130, 65425441

2. DDzKSU” 2. namu apsaimniekošanas iecirknis
Inženieru ielā 2a, Daugavpilī, LV-5410. Tālr.: 65442702
, 65444031

3. “DDzKSU” 3. namu apsaimniekošanas iecirknis
Kauņas ielā 7, Daugavpilī, LV-5404. Tālr.: 65431939, 65437044


SIA “DDzKSU” сообщает.

С 15 октября 2010 года согласно 10 пункту правил кабинета Министров №1014 «Порядок, как начислять плату за обслуживания и управления домом», Вы можете ознакомиться с обобщённой сметой дома, а также с необходимыми ремонтными работами на следующий период для Вашего дома. Просим в течение 30 рабочих дней на общем собрании собственников дома принять решение о тарифе на следующий год за обслуживание и обхозяйствование домов. С полным текстом правил Кабинета министров можно ознакомиться http://www.likumi.lv/body_print.php?id=185278

В случае возникновения вопросов, просим звонить по телефонам:

1. DDzKSU” 1 дом-управление
Imantas ielā 35a, Daugavpilī, LV-5403. Tālr.: 65425130
, 65425441

2. DDzKSU” 2 дом-управление
Inženieru ielā 2a, Daugavpilī, LV-5410. Tālr.: 65442702, 65444031

3. “DDzKSU” 3 дом-управление
Kauņas ielā 7, Daugavpilī, LV-5404. Tālr.: 65431939
, 65437044

Mājas tāmes / Домовые сметы.

 

Pielikums Nr.2 Pielikums Nr.3
1.Oficieru 4 1.Oficieru 4
1.Oficieru 6 1.Oficieru 6
1.Oficieru 8 1.Oficieru 8
18.Novembra 14 18.Novembra 14
18.Novembra 16 18.Novembra 16
18.Novembra 17 18.Novembra 17
18.Novembra 18 18.Novembra 18
18.Novembra 22 18.Novembra 22
18.Novembra 23 18.Novembra 23
18.Novembra 24 18.Novembra 24
18.Novembra 25 18.Novembra 25
18.Novembra 27 18.Novembra 27
18.Novembra 29 18.Novembra 29
18.Novembra 31 18.Novembra 31
18.Novembra 35 18.Novembra 35
18.Novembra 45 18.Novembra 45
18.Novembra 71/73 18.Novembra 71/73
18.Novembra 73 18.Novembra 73
18.Novembra 82 18.Novembra 82
18.Novembra 85/87 18.Novembra 85/87
18.Novembra 89 18.Novembra 89
18.Novembra 90 (dz.1-8)  
18.Novembra 90 (dz.9-16) 18.Novembra 90
18.Novembra 97A 18.Novembra 97A
18.Novembra 102 18.Novembra 102
18.Novembra 106 18.Novembra 106
18.Novembra 120 18.Novembra 120
18.Novembra 122 18.Novembra 122
18.Novembra 157 18.Novembra 157
18.Novembra 159 18.Novembra 159
18.Novembra 166 18.Novembra 166
18.Novembra 171 18.Novembra 171
18.Novembra 173 18.Novembra 173
18.Novembra 186 18.Novembra 186
18.Novembra 188 18.Novembra 188
18.Novembra 190 18.Novembra 190
18.Novembra 195 18.Novembra 195
18.Novembra 195A 18.Novembra 195A
18.Novembra 195V 18.Novembra 195V
18.Novembra 197 18.Novembra 197
18.Novembra 197A 18.Novembra 197A
18.Novembra 197D 18.Novembra 197D
18.Novembra 197G 18.Novembra 197G
18.Novembra 199A 18.Novembra 199A
18.Novembra 221 18.Novembra 221
18.Novembra 225 18.Novembra 225
18.Novembra 319 18.Novembra 319
18.Novembra 319B 18.Novembra 319B
18.Novembra 319V 18.Novembra 319V
18.Novembra 321V 18.Novembra 321V
18.Novembra 333A 18.Novembra 333A
18.Novembra 341 18.Novembra 341
18.Novembra 360 18.Novembra 360
18.Novembra 368 18.Novembra 368
2,7. km 1 2,7. km 1
2.Pasažieru 75 2.Pasažieru 75
2.Pasažieru 76A 2.Pasažieru 76A
2.Pasažieru 77 2.Pasažieru 77
2.Pasažieru 78 2.Pasažieru 78
2.Pasažieru 78A 2.Pasažieru 78A
2.Pasažieru 79 2.Pasažieru 79
2.Pasažieru 79A 2.Pasažieru 79A
2.Pasažieru 80 2.Pasažieru 80
2.Pasažieru 82 2.Pasažieru 82
2.Pasažieru 83 2.Pasažieru 83
2.Pasažieru 84 2.Pasažieru 84
2.Preču 3 2.Preču 3
2.Preču 9 2.Preču 9
2.Preču 11 2.Preču 11
2.Preču 13 2.Preču 13
2.Preču 17 2.Preču 17
2.Preču 19 2.Preču 19
2.Preču 21 2.Preču 21
2.Preču 25 2.Preču 25
2.Preču 25A 2.Preču 25A
387. km 387 387. km 387
A.Graftio 21 A.Graftio 21
A.Graftio 23 A.Graftio 23
A.Graftio 29 A.Graftio 29
A.Graftio 31 A.Graftio 31
A.Pumpura 1 A.Pumpura 1
A.Pumpura 22 A.Pumpura 22
A.Pumpura 23 A.Pumpura 23
A.Pumpura 55 A.Pumpura 55
A.Pumpura 70 A.Pumpura 70
A.Pumpura 74 A.Pumpura 74
A.Pumpura 79A A.Pumpura 79A
A.Pumpura 81 A.Pumpura 81
A.Pumpura 99 A.Pumpura 99
A.Pumpura 114 A.Pumpura 114
A.Pumpura 135 A.Pumpura 135
A.Pumpura 137 A.Pumpura 137
A.Pumpura 139 A.Pumpura 139
A.Pumpura 141 A.Pumpura 141
A.Pumpura 147 A.Pumpura 147
A.Pumpura 150 A.Pumpura 150
A.Pumpura 164 A.Pumpura 164
Aglonas 3 Aglonas 3
Aglonas 56 Aglonas 56
Aiviekstes 1 Aiviekstes 1
Aiviekstes 3 Aiviekstes 3
Aiviekstes 7 Aiviekstes 7
Aiviekstes 17 Aiviekstes 17
Aiviekstes 17B Aiviekstes 17B
Aiviekstes 19A Aiviekstes 19A
Aizpilsētas 33 Aizpilsētas 33
Alejas 5 Alejas 5
Alejas 7 Alejas 7
Alejas 9 Alejas 9
Alejas 11 Alejas 11
Alejas 12 Alejas 12
Alejas 62 Alejas 62
Alejas 64 Alejas 64
Alejas 66 Alejas 66
Alejas 68 Alejas 68
Alejas 86 Alejas 86
Alejas 92 Alejas 92
Aleksandra 6 Aleksandra 6
Aleksandra 8 Aleksandra 8
Aleksandra 10 Aleksandra 10
Aptiekas 2 Aptiekas 2
Aptiekas 18 Aptiekas 18
Aptiekas 40 Aptiekas 40
Arhitektu 4 Arhitektu 4
Arhitektu 6 Arhitektu 6
Arhitektu 16 Arhitektu 16
Arhitektu 18 Arhitektu 18
Arhitektu 20 Arhitektu 20
Arhitektu 22 Arhitektu 22
Arhitektu 23 Arhitektu 23
Arhitektu 24 Arhitektu 24
Arhitektu 25 Arhitektu 25
Arhitektu 26 Arhitektu 26
Arodu 3 Arodu 3
Arodu 15 Arodu 15
Arodu 18 Arodu 18
Arodu 24 Arodu 24
Arodu 40 Arodu 40
Arodu 98A Arodu 98A
Arodu 104A Arodu 104A
Atmatas 15 Atmatas 15
Atpūtas 43 Atpūtas 43
Augstā 1 Augstā 1
Augstā 3 Augstā 3
Augstā 4 Augstā 4
Augstā 6 Augstā 6
Augstā 8 Augstā 8
Aveņu 23 Aveņu 23
Aveņu 25 Aveņu 25
Aveņu 27 Aveņu 27
Aveņu 33 Aveņu 33
Aveņu 37 Aveņu 37
Aveņu 39 Aveņu 39
Balvu 3 Balvu 3
Balvu 3A Balvu 3A
Bauskas 5 Bauskas 5
Bauskas 6 Bauskas 6
Bauskas 7 Bauskas 7
Bauskas 39 Bauskas 39
Bauskas 83 Bauskas 83
Bauskas 101 Bauskas 101
Bauskas 103 Bauskas 103
Bauskas 107 Bauskas 107
Bauskas 108 Bauskas 108
Bauskas 109 Bauskas 109
Bauskas 110 Bauskas 110
Bauskas 112 Bauskas 112
Bezdelīgu 13 Bezdelīgu 13
Bērzu 20 Bērzu 20
Birķeneļu 2 Birķeneļu 2
Birķeneļu 3 Birķeneļu 3
Birķeneļu 4 Birķeneļu 4
Birķeneļu 5 Birķeneļu 5
Birķeneļu 6 Birķeneļu 6
Birķeneļu 7 Birķeneļu 7
Birķeneļu 9 Birķeneļu 9
Brjanskas 14 Brjanskas 14
Bruģu 15 Bruģu 15
Bruģu 17 Bruģu 17
Butļerova 4 Butļerova 4
Butļerova 6 Butļerova 6
Butļerova 8 Butļerova 8
Butļerova 10 Butļerova 10
Cēsu 8 Cēsu 8
Cēsu 10 Cēsu 10
Cēsu 14 Cēsu 14
Cēsu 16 Cēsu 16
Cēsu 16A Cēsu 16A
Cēsu 26 Cēsu 26
Cēsu 30 Cēsu 30
Cēsu 32 Cēsu 32
Cēsu 34A Cēsu 34A
Cēsu 36 Cēsu 36
Cialkovska 3 Cialkovska 3
Cialkovska 5 Cialkovska 5
Cialkovska 6 Cialkovska 6
Cialkovska 7 Cialkovska 7
Cialkovska 8 Cialkovska 8
Cialkovska 10 Cialkovska 10
Cialkovska 12 Cialkovska 12
Cialkovska 14 Cialkovska 14
Cietokšņa 3A Cietokšņa 3A
Cietokšņa 8 Cietokšņa 8
Cietokšņa 11/13 Cietokšņa 11/13
Cietokšņa 14 Cietokšņa 14
Cietokšņa 15 Cietokšņa 15
Cietokšņa 18 Cietokšņa 18
Cietokšņa 20 Cietokšņa 20
Cietokšņa 23 Cietokšņa 23
Cietokšņa 25 Cietokšņa 25
Cietokšņa 27 Cietokšņa 27
Cietokšņa 34 Cietokšņa 34
Cietokšņa 35 Cietokšņa 35
Cietokšņa 39 Cietokšņa 39
Cietokšņa 48 Cietokšņa 48
Cietokšņa 53 Cietokšņa 53
Cietokšņa 55 Cietokšņa 55
Cietokšņa 55A Cietokšņa 55A
Cietokšņa 57 Cietokšņa 57
Cietokšņa 63 Cietokšņa 63
Cietokšņa 64 Cietokšņa 64
Cietokšņa 66 Cietokšņa 66
Cietokšņa 68 Cietokšņa 68
Cietokšņa 70 Cietokšņa 70
Cietokšņa 71 Cietokšņa 71
Cietokšņa 73 Cietokšņa 73
Cietokšņa 87 Cietokšņa 87
Čiekuru 3 Čiekuru 3
Čiekuru 3B Čiekuru 3B
Čiekuru 5 Čiekuru 5
Čiekuru 5A Čiekuru 5A
Čiekuru 6 Čiekuru 6
Čiekuru 7 Čiekuru 7
Čiekuru 7A Čiekuru 7A
Čiekuru 8 Čiekuru 8
Daugavas 6 Daugavas 6
Daugavas 8 Daugavas 8
Daugavas 22 Daugavas 22
Daugavas 24 Daugavas 24
Dīķu 6 Dīķu 6
Dīķu 8 Dīķu 8
Dīķu 10 Dīķu 10
Dīķu 24 Dīķu 24
Dīķu 33 Dīķu 33
Dīķu 33A Dīķu 33A
Dīķu 35 Dīķu 35
Dīķu 39 Dīķu 39
Dīķu 41 Dīķu 41
Dīķu 47 Dīķu 47
Dobeles 1 Dobeles 1
Dobeles 8 Dobeles 8
Dobeles 20 Dobeles 20
Dobeles 22 Dobeles 22
Drujas 10 Drujas 10
Dundagas 6 Dundagas 6
Dundagas 9 Dundagas 9
Dzelzceļu 5 Dzelzceļu 5
Dzelzceļu 16 Dzelzceļu 16
Dzelzceļu 20 Dzelzceļu 20
Dzintaru 27 Dzintaru 27
Enerģētiķu 2 Enerģētiķu 2
Enerģētiķu 4 Enerģētiķu 4
Enerģētiķu 6 Enerģētiķu 6
Enerģētiķu 8 Enerģētiķu 8
Enerģētiķu 12 Enerģētiķu 12
Ezeru 20 Ezeru 20
Ezeru 61A Ezeru 61A
Fabrikas 18A Fabrikas 18A
Februāra 28 Februāra 28
Februāra 29 Februāra 29
Februāra 30 Februāra 30
Februāra 33 Februāra 33
Februāra 35 Februāra 35
Gaismas 2 Gaismas 2
Gaismas 4 Gaismas 4
Gaismas 5 Gaismas 5
Gaismas 6 Gaismas 6
Gaismas 10 Gaismas 10
Gaismas 14 Gaismas 14
Gaismas 16 Gaismas 16
Gaismas 20 Gaismas 20
Gaismas 22 Gaismas 22
Gaismas 24 Gaismas 24
Gaismas 28 Gaismas 28
Gaismas 30 Gaismas 30
Gaismas 32 Gaismas 32
Garā 4 Garā 4
Graudu 3 Graudu 3
Grodņas 34 Grodņas 34
Grodņas 40 Grodņas 40
Grodņas 42 Grodņas 42
Grodņas 84 Grodņas 84
Ģimnāzijas 2 Ģimnāzijas 2
Ģimnāzijas 3 Ģimnāzijas 3
Ģimnāzijas 6 Ģimnāzijas 6
Ģimnāzijas 7/9 Ģimnāzijas 7/9
Ģimnāzijas 14 Ģimnāzijas 14
Ģimnāzijas 18 Ģimnāzijas 18
Ģimnāzijas 22 Ģimnāzijas 22
Ģimnāzijas 24 Ģimnāzijas 24
Ģimnāzijas 25 Ģimnāzijas 25
Ģimnāzijas 25A Ģimnāzijas 25A
Ģimnāzijas 26 Ģimnāzijas 26
Ģimnāzijas 28 Ģimnāzijas 28
Ģimnāzijas 34/36 Ģimnāzijas 34/36
Hospitāļa 1 Hospitāļa 1
Hospitāļa 2 Hospitāļa 2
Imantas 2 Imantas 2
Imantas 4 Imantas 4
Imantas 9 Imantas 9
Imantas 18 Imantas 18
Imantas 33 Imantas 33
Imantas 35 Imantas 35
Imantas 40 Imantas 40
Imantas 42 Imantas 42
Imantas 44 Imantas 44
Imantas 46 Imantas 46
Imantas 48 Imantas 48
Imantas 49 Imantas 49
Imantas 50 Imantas 50
Imantas 51 Imantas 51
Imantas 53 Imantas 53
Imperatora 3 Imperatora 3
Imperatora 5 Imperatora 5
Inženieru 2 Inženieru 2
Inženieru 4 Inženieru 4
Inženieru 6 Inženieru 6
Inženieru 7 Inženieru 7
Inženieru 8 Inženieru 8
Inženieru 9 Inženieru 9
Inženieru 9A Inženieru 9A
Inženieru 12 Inženieru 12
Jelgavas 23 Jelgavas 23
Jelgavas 25 Jelgavas 25
Jelgavas 29 Jelgavas 29
Jelgavas 74 Jelgavas 74
Jelgavas 100 Jelgavas 100
Jātnieku 9 Jātnieku 9
Jātnieku 13 Jātnieku 13
Jātnieku 14 Jātnieku 14
Jātnieku 22 Jātnieku 22
Jātnieku 34 Jātnieku 34
Jātnieku 42 Jātnieku 42
Jātnieku 42A Jātnieku 42A
Jātnieku 68 Jātnieku 68
Jātnieku 75 Jātnieku 75
Jātnieku 76 Jātnieku 76
Jātnieku 77 Jātnieku 77
Jātnieku 77A Jātnieku 77A
Jātnieku 78 Jātnieku 78
Jātnieku 79 Jātnieku 79
Jātnieku 80 Jātnieku 80
Jātnieku 80A Jātnieku 80A
Jātnieku 81 Jātnieku 81
Jātnieku 81A Jātnieku 81A
Jātnieku 84 Jātnieku 84
Jātnieku 86 Jātnieku 86
Jātnieku 88 Jātnieku 88
Jātnieku 89 Jātnieku 89
Jātnieku 91 Jātnieku 91
Jātnieku 95 Jātnieku 95
Kandavas 2 Kandavas 2
Kandavas 4 Kandavas 4
Kandavas 4A Kandavas 4A
Kandavas 7 Kandavas 7
Kandavas 7A Kandavas 7A
Kandavas 9 Kandavas 9
Kandavas 11 Kandavas 11
Kandavas 13 Kandavas 13
Kandavas 20 Kandavas 20
Kandavas 21 Kandavas 21
Kandavas 23 Kandavas 23
Kauņas 7 Kauņas 7
Kauņas 9 Kauņas 9
Kauņas 42/44 Kauņas 42/44
Kauņas 43 Kauņas 43
Kauņas 62 Kauņas 62
Kauņas 66 Kauņas 66
Kauņas 70 Kauņas 70
Kauņas 72 Kauņas 72
Kauņas 74 Kauņas 74
Kauņas 97 Kauņas 97
Kauņas 106 Kauņas 106
Kauņas 134A Kauņas 134A
Kauņas 136 Kauņas 136
Kauņas 136A Kauņas 136A
Kauņas 141 Kauņas 141
Kauņas 163 Kauņas 163
Komandanta 4 Komandanta 4
Komunālā 3 Komunālā 3
Komunālā 5 Komunālā 5
Komunālā 20A Komunālā 20A
Konstantīna 1 Konstantīna 1
Konstantīna 2 Konstantīna 2
Konstantīna 4 Konstantīna 4
Konstantīna 6 Konstantīna 6
Kr.Valdemāra 2 Kr.Valdemāra 2
Kr.Valdemāra 4 Kr.Valdemāra 4
Kr.Valdemāra 5 Kr.Valdemāra 5
Kr.Valdemāra 6 Kr.Valdemāra 6
Kr.Valdemāra 10 Kr.Valdemāra 10
Kr.Valdemāra 14 Kr.Valdemāra 14
Kr.Valdemāra 15 Kr.Valdemāra 15
Kr.Valdemāra 16 Kr.Valdemāra 16
Kr.Valdemāra 18 Kr.Valdemāra 18
Kr.Valdemāra 25 Kr.Valdemāra 25
Kr.Valdemāra 31 Kr.Valdemāra 31
Kr.Valdemāra 35 Kr.Valdemāra 35
Kr.Valdemāra 37 Kr.Valdemāra 37
Kr.Valdemāra 39/41 Kr.Valdemāra 39/41
Krāslavas 62 Krāslavas 62
Krāslavas 65 Krāslavas 65
Krimuldas 40 Krimuldas 40
Krimuldas 57 Krimuldas 57
Kronvaļda 2 Kronvaļda 2
Krustpils 2 Krustpils 2
Krustpils 4 Krustpils 4
Ķieģeļu 2 Ķieģeļu 2
Ķieģeļu 4 Ķieģeļu 4
Ķieģeļu 5 Ķieģeļu 5
Ķieģeļu 16 Ķieģeļu 16
Ķieģeļu 17 Ķieģeļu 17
Ķieģeļu 18 Ķieģeļu 18
Ķieģeļu 19 Ķieģeļu 19
Lauces 12 Lauces 12
Lauska 12 Lauska 12
Lauska 14 Lauska 14
Lauska 16 Lauska 16
Lāčplēša 3 Lāčplēša 3
Lāčplēša 22 Lāčplēša 22
Lāčplēša 24 Lāčplēša 24
Lāčplēša 28 Lāčplēša 28
Lāčplēša 30 Lāčplēša 30
Lāčplēša 36/38 Lāčplēša 36/38
Lāčplēša 40 Lāčplēša 40
Lāčplēša 44 Lāčplēša 44
Lāčplēša 45 Lāčplēša 45
Lāčplēša 79 Lāčplēša 79
Lidotāju 1 Lidotāju 1
Lidotāju 3 Lidotāju 3
Lielā 1B Lielā 1B
Lielā 3 Lielā 3
Lielā 113 Lielā 113
Lielā 138A Lielā 138A
Lielā 198 Lielā 198
Lielā Dārza 3 Lielā Dārza 3
Lielā Dārza 5 Lielā Dārza 5
Lielā Dārza 34 Lielā Dārza 34
Lielā Dārza 44 Lielā Dārza 44
Lielā Dārza 46 Lielā Dārza 46
Lielā Dārza 48 Lielā Dārza 48
Liepājas 15 Liepājas 15
Liepājas 17 Liepājas 17
Liepājas 23 Liepājas 23
Liepājas 25 Liepājas 25
Liepājas 26 Liepājas 26
Liepājas 31 Liepājas 31
Liģinišķu 18 Liģinišķu 18
Ludzas 7 Ludzas 7
Ludzas 11 Ludzas 11
Maizes 6 Maizes 6
Malu 2 Malu 2
Malu 5B Malu 5B
Malu 9 Malu 9
Malu 11 Malu 11
Malu 13 Malu 13
Malu 15 Malu 15
Marijas 3 Marijas 3
Marijas 4 Marijas 4
Marijas 6 Marijas 6
Marijas 8 Marijas 8
Marijas 10 Marijas 10
Mazā Dārza 9 Mazā Dārza 9
Mazā Dārza 13 Mazā Dārza 13
Mendeļejeva 3 Mendeļejeva 3
Meža 4 Meža 4
Meža 29A Meža 29A
Miera 14 Miera 14
Miera 16 Miera 16
Miera 21 Miera 21
Miera 37 Miera 37
Miera 41 Miera 41
Miera 64 Miera 64
Miera 66 Miera 66
Miera 129 Miera 129
Miera 141 Miera 141
Miera 143 Miera 143
Mihaila 8 Mihaila 8
Mihaila 12 Mihaila 12
Mihoelsa 2A Mihoelsa 2A
Mihoelsa 3 Mihoelsa 3
Mihoelsa 5 Mihoelsa 5
Mihoelsa 8 Mihoelsa 8
Mihoelsa 10 Mihoelsa 10
Mihoelsa 35 Mihoelsa 35
Mihoelsa 41 Mihoelsa 41
Mihoelsa 68 Mihoelsa 68
Minskas 8 Minskas 8
Muitas 4 Muitas 4
Muitas 8 Muitas 8
Muzeja 5 Muzeja 5
Neretas 15 Neretas 15
Nometņu 5 Nometņu 5
Nometņu 15 Nometņu 15
Nometņu 17 Nometņu 17
Nometņu 18 Nometņu 18
Nometņu 19 Nometņu 19
Nometņu 20 Nometņu 20
Nometņu 23 Nometņu 23
Nometņu 25 Nometņu 25
Nometņu 66 Nometņu 66
Ņekrasova 18A Ņekrasova 18A
Odu 6 Odu 6
Parka 6 Parka 6
Parādes 13 Parādes 13
Parādes 15 Parādes 15
Parādes 15A Parādes 15A
Parādes 17 Parādes 17
Patversmes 2 Patversmes 2
Patversmes 4 Patversmes 4
Patversmes 8 Patversmes 8
Patversmes 10 Patversmes 10
Pārdaugavas 63A Pārdaugavas 63A
Piekrastes 25 Piekrastes 25
Piekrastes 27 Piekrastes 27
Piekrastes 31 Piekrastes 31
Piekrastes 33 Piekrastes 33
Piekrastes 35 Piekrastes 35
Piekrastes 41 Piekrastes 41
Piekrastes 41A Piekrastes 41A
Piekrastes 43 Piekrastes 43
Piekrastes 45 Piekrastes 45
Piekrastes 47 Piekrastes 47
Plāteru 10 Plāteru 10
Plāteru 11 Plāteru 11
Podnieku 11 Podnieku 11
Poligona 48 Poligona 48
Poligona 58 Poligona 58
Puškina 7 Puškina 7
Puškina 14 Puškina 14
Puškina 19 Puškina 19
Puškina 21 Puškina 21
Puškina 47 Puškina 47
Puškina 52 Puškina 52
Puškina 55 Puškina 55
Puškina 90 Puškina 90
Puškina 92 Puškina 92
Puškina 101 Puškina 101
Raipoles 1 Raipoles 1
Raipoles 7 Raipoles 7
Raipoles 7A Raipoles 7A
Raipoles 10 Raipoles 10
Raipoles 10A Raipoles 10A
Raipoles 10B Raipoles 10B
Raiņa 3 Raiņa 3
Raiņa 5 Raiņa 5
Raiņa 7 Raiņa 7
Raiņa 8 Raiņa 8
Raiņa 12 Raiņa 12
Raiņa 14A Raiņa 14A
Raiņa 15 Raiņa 15
Raiņa 17 Raiņa 17
Raiņa 19 Raiņa 19
Raiņa 21 Raiņa 21
Raiņa 23 Raiņa 23
Raiņa 25 Raiņa 25
Raiņa 26 Raiņa 26
Raiņa 26A Raiņa 26A
Raiņa 26C Raiņa 26C
Rēzeknes 1 Rēzeknes 1
Rēzeknes 13 Rēzeknes 13
Rēzeknes 15 Rēzeknes 15
Rēzeknes 15A Rēzeknes 15A
Rēzeknes 17 Rēzeknes 17
Rēzeknes 17A Rēzeknes 17A
Rīgas 34 Rīgas 34
Rīgas 42 Rīgas 42
Rīgas 46 Rīgas 46
Rīgas 58 Rīgas 58
Rīgas 59 Rīgas 59
Rīgas 66 Rīgas 66
Rīgas 68 Rīgas 68
Rīgas 70A Rīgas 70A
Rīgas 76 Rīgas 76
Rīgas 76A Rīgas 76A
Rīgas 83A Rīgas 83A
Sakņu 14 Sakņu 14
Sakņu 14A Sakņu 14A
Sakņu 17 Sakņu 17
Sakņu 28 Sakņu 28
Sakņu 35 Sakņu 35
Satiksmes 7 Satiksmes 7
Satiksmes 9 Satiksmes 9
Saules 4 Saules 4
Saules 10 Saules 10
Saules 12 Saules 12
Saules 17 Saules 17
Saules 17A Saules 17A
Saules 28 Saules 28
Saules 29 Saules 29
Saules 33 Saules 33
Saules 37 Saules 37
Saules 41 (dz.1-10) Saules 41 (dz.1-10)
Saules 41 (dz.11-14) Saules 41 (dz.11-14)
Saules 57 Saules 57
Saules 66 Saules 66
Saules 67 Saules 67
Saules 68 Saules 68
Saules 69 Saules 69
Saules 73 Saules 73
Sēlijas 78 Sēlijas 78
Sēlijas 79 Sēlijas 79
Siguldas 11 Siguldas 11
Siguldas 21 Siguldas 21
Sliežu 80 Sliežu 80
Smiltenes 2 Smiltenes 2
Smiltenes 4 Smiltenes 4
Smiltenes 6 Smiltenes 6
Smiltenes 8 Smiltenes 8
Smiltenes 10 Smiltenes 10
Smilšu 2 Smilšu 2
Smilšu 3 Smilšu 3
Smilšu 8 Smilšu 8
Smilšu 18 Smilšu 18
Smilšu 21 Smilšu 21
Smilšu 27 Smilšu 27
Smilšu 29A Smilšu 29A
Smilšu 94 Smilšu 94
Smilšu 96 Smilšu 96
Smilšu 98 Smilšu 98
Smilšu 99 Smilšu 99
Smilšu 103 Smilšu 103
Smilšu 105 Smilšu 105
Sporta 2 Sporta 2
Stacijas 47 Stacijas 47
Stacijas 52 Stacijas 52
Stacijas 65/67 Stacijas 65/67
Stacijas 83 Stacijas 83
Stacijas 107 Stacijas 107
Stacijas 109A Stacijas 109A
Stacijas 111 Stacijas 111
Stacijas 111A Stacijas 111A
Stacijas 111B Stacijas 111B
Stacijas 113 Stacijas 113
Stacijas 115 Stacijas 115
Stacijas 115A Stacijas 115A
Stacijas 117 Stacijas 117
Stacijas 117A Stacijas 117A
Stacijas 119 Stacijas 119
Stacijas 119A Stacijas 119A
Stacijas 121 Stacijas 121
Stacijas 121A Stacijas 121A
Stacijas 121B Stacijas 121B
Stacijas 123 Stacijas 123
Stacijas 123A Stacijas 123A
Stacijas 125 Stacijas 125
Stacijas 127 Stacijas 127
Stadiona 2 Stadiona 2
Stadiona 4 Stadiona 4
Stadiona 6A Stadiona 6A
Stadiona 8 Stadiona 8
Stadiona 8A Stadiona 8A
Stadiona 10 Stadiona 10
Stadiona 10A Stadiona 10A
Stadiona 12 Stadiona 12
Stadiona 12A Stadiona 12A
Stadiona 14 Stadiona 14
Stadiona 16 Stadiona 16
Stadiona 18 Stadiona 18
Stadiona 20 Stadiona 20
Staru 30/32 Staru 30/32
Staņislavska 6 Staņislavska 6
Stāvā 21 Stāvā 21
Stāvā 22 Stāvā 22
Strādnieku 4 Strādnieku 4
Strādnieku 5 Strādnieku 5
Strādnieku 27 Strādnieku 27
Strādnieku 35 Strādnieku 35
Strādnieku 43 Strādnieku 43
Strādnieku 68 Strādnieku 68
Strādnieku 70 Strādnieku 70
Strādnieku 72 Strādnieku 72
Strādnieku 73 Strādnieku 73
Strādnieku 74 Strādnieku 74
Strādnieku 77 Strādnieku 77
Strādnieku 81 Strādnieku 81
Strādnieku 82 Strādnieku 82
Strādnieku 83 Strādnieku 83
Strādnieku 87 Strādnieku 87
Strādnieku 88 Strādnieku 88
Strādnieku 89 Strādnieku 89
Strādnieku 90 Strādnieku 90
Strādnieku 92 Strādnieku 92
Strādnieku 94 Strādnieku 94
Strādnieku 99 Strādnieku 99
Strādnieku 101 Strādnieku 101
Strādnieku 105 Strādnieku 105
Strādnieku 107 Strādnieku 107
Strādnieku 109 Strādnieku 109
Svaru 4 Svaru 4
Šaurā 21 Šaurā 21
Šaurā 24 Šaurā 24
Šaurā 25 Šaurā 25
Šaurā 25A Šaurā 25A
Šaurā 26 Šaurā 26
Šaurā 27 Šaurā 27
Šaurā 29 Šaurā 29
Šaurā 29A Šaurā 29A
Tartu 2 Tartu 2
Tartu 2A Tartu 2A
Tartu 4 Tartu 4
Tartu 6 Tartu 6
Tartu 9 Tartu 9
Tartu 11 Tartu 11
Tartu 13 Tartu 13
Tartu 15 Tartu 15
Tartu 17 Tartu 17
Tartu 19 Tartu 19
Tartu 21 Tartu 21
Tautas 8 Tautas 8
Tautas 16 Tautas 16
Tautas 20 Tautas 20
Tautas 30 Tautas 30
Tautas 35 Tautas 35
Tautas 43 Tautas 43
Tautas 49 Tautas 49
Tautas 83 Tautas 83
Tautas 84 Tautas 84
Tautas 85 Tautas 85
Tautas 86 Tautas 86
Tautas 96 Tautas 96
Tautas 98 Tautas 98
Teātra 2 Teātra 2
Teātra 4 Teātra 4
Teātra 13 Teātra 13
Teātra 15/17 Teātra 15/17
Teātra 30 Teātra 30
Teātra 32 Teātra 32
Teātra 34 Teātra 34
Telts 9 Telts 9
Tirgoņu 37 Tirgoņu 37
Tirgoņu 60 Tirgoņu 60
Transporta 34 Transporta 34
Tukuma 1 Tukuma 1
Tukuma 4 Tukuma 4
Tukuma 15 Tukuma 15
Tukuma 22 Tukuma 22
Tukuma 23 Tukuma 23
Tukuma 24 Tukuma 24
Tukuma 32 Tukuma 32
Tukuma 38 Tukuma 38
Tukuma 72 Tukuma 72
Tukuma 74 Tukuma 74
Tukuma 78 Tukuma 78
Tukuma 104 Tukuma 104
Tukuma 104B Tukuma 104B
Tukuma 106 Tukuma 106
Tukuma 106B Tukuma 106B
Tukuma 106V Tukuma 106V
Tukuma 108A Tukuma 108A
Tukuma 108B Tukuma 108B
Tukuma 110 Tukuma 110
Tukuma 110A Tukuma 110A
Tukuma 115 Tukuma 115
Tukuma 115A Tukuma 115A
Tukuma 117 Tukuma 117
Tukuma 117A Tukuma 117A
Tukuma 119 Tukuma 119
Tukuma 119A Tukuma 119A
Turaidas 13 Turaidas 13
Turaidas 28 Turaidas 28
Turaidas 43 Turaidas 43
Turaidas 51 Turaidas 51
Užvaldes 5 Užvaldes 5
Vaiņodes 6 Vaiņodes 6
Valkas 5 Valkas 5
Valkas 18A Valkas 18A
Valkas 58 Valkas 58
Valmieras 23 Valmieras 23
Valmieras 24 Valmieras 24
Valmieras 62 Valmieras 62
Valmieras 70 Valmieras 70
Varšavas 1 Varšavas 1
Varšavas 3 Varšavas 3
Varšavas 5 Varšavas 5
Varšavas 13A Varšavas 13A
Varšavas 15 Varšavas 15
Varšavas 16 Varšavas 16
Varšavas 20 Varšavas 20
Varšavas 22 Varšavas 22
Varšavas 44 Varšavas 44
Varšavas 58 Varšavas 58
Vaļņu 7 Vaļņu 7
Vaļņu 8 Vaļņu 8
Vaļņu 8A Vaļņu 8A
Vaļņu 9 Vaļņu 9
Vaļņu 10 Vaļņu 10
Vaļņu 12 Vaļņu 12
Vaļņu 14 Vaļņu 14
Vaļņu 19 Vaļņu 19
Vaļņu 21 Vaļņu 21
Vaļņu 23 Vaļņu 23
Vaļņu 25 Vaļņu 25
Vaļņu 31 Vaļņu 31
Vaļņu 33 Vaļņu 33
Vaļņu 33A Vaļņu 33A
Vaļņu 35 Vaļņu 35
Vaļņu 37 Vaļņu 37
Vaļņu 39 Vaļņu 39
Vaļņu 41 Vaļņu 41
Vaļņu 43 Vaļņu 43
Ventspils 1A Ventspils 1A
Ventspils 4A Ventspils 4A
Ventspils 19 Ventspils 19
Ventspils 20 Ventspils 20
Ventspils 36 Ventspils 36
Ventspils 41 Ventspils 41
Ventspils 65A Ventspils 65A
Ventspils 77 Ventspils 77
Ventspils 78 Ventspils 78
Ventspils 103 Ventspils 103
Vidus 14/16 Vidus 14/16
Vidzemes 39 Vidzemes 39
Vienības 3 Vienības 3
Vienības 4 Vienības 4
Vienības 5 Vienības 5
Vienības 7 Vienības 7
Vienības 8 Vienības 8
Vienības 11 Vienības 11
Vienības 15 Vienības 15
Vienības 23 Vienības 23
Vienības 25 Vienības 25
Vienības 26 Vienības 26
Vienības 28 Vienības 28
Vienības 32 Vienības 32
Vienības 32A Vienības 32A
Vienības 34 Vienības 34
Vienības 34A Vienības 34A
Vienības 36 Vienības 36
Vienības 38 Vienības 38
Vienības 38A Vienības 38A
Vienības 40 Vienības 40
Vienības 40A Vienības 40A
Vienības 42 Vienības 42
Vienības 42A Vienības 42A
Vienības 44 Vienības 44
Viestura 1 Viestura 1
Viestura 4 Viestura 4
Viestura 13 Viestura 13
Viestura 25 Viestura 25
Viestura 27 Viestura 27
Viestura 68 Viestura 68
Viestura 82 Viestura 82
Viestura 88/92 Viestura 88/92
Viestura 94/96 Viestura 94/96
Viršu 46 Viršu 46
Viršu 47 Viršu 47
Viršu 48 Viršu 48
Viršu 50 Viršu 50
Višķu 11 Višķu 11
Višķu 13 Višķu 13
Višķu 13A Višķu 13A
Višķu 14 Višķu 14
Višķu 16 Višķu 16
Višķu 28 Višķu 28
Višķu 28A Višķu 28A
Višķu 28B Višķu 28B
Višķu 28V Višķu 28V
Višķu 32 Višķu 32
Zeltkalna 9 Zeltkalna 9
Zeļinska 3 Zeļinska 3
Zeļinska 5 Zeļinska 5
Zeļinska 7 Zeļinska 7
Zeļinska 9 Zeļinska 9
Zeļinska 11 Zeļinska 11
Zeļinska 13 Zeļinska 13
Zeļinska 15 Zeļinska 15
Zeļinska 17 Zeļinska 17
Zeļinska 21 Zeļinska 21
Zeļinska 23 Zeļinska 23
Zeļinska 25 Zeļinska 25
Zeļinska 27 Zeļinska 27
Ziemeļu 7 Ziemeļu 7
Ziemeļu 7A Ziemeļu 7A
Ziemeļu 7B Ziemeļu 7B
Ziemeļu 8 Ziemeļu 8