UZMANĪBU!

Lai aplūkotu Jūsu dzīvojamās mājas 2014.gada pielikumu Nr.4, nepieciešams ievadīt klienta kodu, kurš ir norādīts SIA "DDzKSU" rēķinos.

ВНИМАНИЕ!

Для ознакомления с отчётом за 2014 год по Вашему дому (pielikums Nr.4) необходимо ввести номер клиента (klienta kodu) , который указан в счетах SIA "DDzKSU".