UZMANĪBU!

Lai aplūkotu Jūsu dzīvojamās mājas 2016.gada tāmes (pielikums Nr.2), nepieciešams ievadīt klienta kodu, kurš ir norādīts SIA "DDzKSU" rēķinos.

ВНИМАНИЕ!

Для ознакомления со сметами на 2016 год по Вашему дому (pielikums Nr.2) необходимо ввести код клиента (klienta kods).