UZMANĪBU!

Lai aplūkotu Jūsu dzīvojamās mājas 2018.gada pielikumu Nr.3, nepieciešams ievadīt klienta kodu, kurš ir norādīts SIA "DDzKSU" rēķinos.

ВНИМАНИЕ!

Для ознакомления с отчётом за 2018 год по Вашему дому (pielikums Nr.3) необходимо ввести номер клиента (klienta kodu) , который указан в счетах SIA "DDzKSU".